درباره‌ما

مرجع تخصصی کنجد ایران یک مجله تخصصی درباره کنجد و فرآورده های کنجدی می باشد.

ما و همکارانمان در مجله تخصصی کنجد در تلاش هستیم تا از همه ی جنبه‌ها به کنجد و فرآورده های کنجدی بپردازیم.

حوزه فعالیت مرجع تخصصی کنجد ایران از کاشت محصول کنجد تا فرآوری کنجد و محصولات کنجدی را در بر می‌گیرد.

تلفن: ۸۸۹۴۶۸۵۹-۰۲۱           ۸۸۹۴۷۰۸۴-۰۲۱

کنجد ایران